Neurolog – Wrocław

Neurologia wyodrębniła się z medycyny wewnętrznej dopiero w XIX wieku. Jest specjalizacją medyczną, która zajmuje się chorobami ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego.

Najczęstszymi chorobami leczonymi przez lekarzy neurologii są:

 • choroby wywołane zakażeniami układu nerwowego, takie jak np. zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • choroby związane z unaczynieniem mózgu, m.in. napady niedokrwienne przemijające mózgu, zawały mózgu, krwotoki śródmózgowe (udary mózgu)
 • schorzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego, np. wodogłowie
 • guzy mózgu, np. glejaki, oponiaki
 • zaburzenia napadowe, np. padaczka, zaburzenia snu, migreny (bóle głowy)
 • urazy oraz zwyrodnienia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, np. dyskopatie, zespoły bólowe kręgosłupa
 • urazy okołoporodowe oraz zaburzenia rozwojowe, np. mózgowe porażenie dziecięce
 • zespoły otępienne, np. choroba Alzheimera
 • zaburzenia ruchowe, np. choroba Huntingtona, choroba Parkinsona
 • choroby genetyczne, np. choroba Wilsona
 • ataksje dziedziczne, np. choroba Friedreicha
 • neuropatie obwodowe, np. porażenie nerwu twarzowego
 • zaburzenia nerwowo-skórne, np. choroba Recklinghausena
 • choroby demielinizacyjne, np. stwardnienie rozsiane
 • choroby rdzenia kręgowego, np. jamistość rdzenia
 • choroby styku nerwowo-mięśniowego, np. miastenia
 • miopatie, np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a

 

Badanie neurologiczne obejmuje:

 • Badanie podmiotowe czyli wywiad z pacjentem
 • Wstępne badanie ogólne, w którym lekarz neurolog określa stan ogólny pacjenta, stan świadomości, budowę ciała i jego ułożenie oraz odżywienie, a także stan układu kostnego, mięśniowego, oddechowego, krążenia i innych
 • Szczegółowe badanie neurologiczne, podczas którego lekarz neurolog przeprowadza:
 • badanie głowy, w którym określa wygląd i budowę czaszki, jej ruchomość i ustawienie
 • badanie na obecność lub brak objawów oponowych
 • badanie 12 par nerwów czaszkowych wraz z oceną dna oka
 • badanie tułowia, w tym odruchy brzuszne oraz ruchomość kręgosłupa
 • badanie kończyn górnych – wygląd, ułożenie, napięcie mięśniowe, siłę mięśniową, ruchomość (ruchy bierne i czynne, ruchy naprzemienne), odruchy, zborność, czucie powierzchowne
 • badanie kończyn dolnych, analogicznie do kończyn górnych oraz chód
 • badanie mowy – artykulacja, płynność, rozumienie

 

Badania pomocnicze układu nerwowego

1.  Badania rentgenowskie (RTG), np. zdjęcia czaszki, kręgosłupa

2.  Tomografia komputerowa (TK), w tym angio TK

3.  Rezonans magnetyczny (MR), w tym angio MR

4.  Angiografia

5.  Pozytronowa tomografia emi syjna (PET)

6.  Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT)

7.  Ultrasonografia (USG), doppler tętnic i żył

8.  Elektroencefalografia (EEG)

9.  Elektromiografia (EMG)

 • Badania biochemiczne, np. stężenie ceruloplazminy
 • Badania płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Badania genetyczne, np. w kierunku choroby Huntingtona

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia chorego. Bardzo często bagatelizowane dolegliwości, np. bóle głowy, drętwienie palców, bóle pleców są pierwszymi objawami poważnych chorób układu nerwowego.

Badanie neurologiczne, w oparciu o dokładny wywiad indywidualny i środowiskowy, ma na celu rozpoznanie choroby, co warunkuje dalsze prawidłowe jej leczenie.

W naszym Centrum pacjenci mogą wykonać zlecone przez lekarzy badania analityczne moczu i krwi, a także badania obrazowe: USG (stawów, tkanek miękkich), RTG. Ponadto chorzy mogą skorzystać z konsultacji innych specjalistów, w tym ortopedy traumatologa, endokrynologa, okulisty, dermatologa , lekarzy rehabilitacji.

Lekarze neurolodzy przyjmujący w poradni:

Neurolog - dr n. med. Halina Bielecka

Neurolog

Artykuły z tematyki - Neurologia

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10