Poradnia kardiochirurgiczna

Konsultacja kardiochirurgiczna ma na celu kwalifikację do leczenia operacyjnego, które obejmuje:

 • chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (choroba wieńcowa)
  • CABG – operacja pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass)
  • OPCAB – operacja pomostowania tętnic wieńcowych bez zastosowania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu)
 • chirurgiczne leczenie powikłań zawału serca (tętniaki lewej komory serca, niedomykalność niedokrwienna zastawki mitralnej)
 • leczenie wad zastawkowych serca (zastawki mitralnej, aortalnej i trójdzielnej)
 • chirurgiczne leczenie tętniaków aorty wstępującej i łuku
 • chirurgiczne leczenie guzów serca
 • leczenie wad wrodzonych serca
 • chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu pracy serca za pomocą ablacji

 

Poradnia kardiochirurgiczna prowadzi stałą opiekę i kontrolę stanu zdrowia u pacjentów po wykonanych operacjach kardiochirurgicznych oraz innych zabiegach z zakresu kardiologii inwazyjnej, np koronarografii.

W naszym Centrum poza konsultacjami kardiochirurga  pacjenci mogą korzystać z usług innych specjalistów, w tym alergologa, chirurga, okulisty, onkologa oraz wykonać zlecone przez lekarzy badania diagnostyczne, biopsje cienkoigłowe, badania USG.

Lekarze przyjmujący w poradni:

Kardiochirurg - Dr Namięta Krzysztof

Kardiochirurg

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10