Holter EKG (24-godzinna rejestracja zapisu EKG) to badanie polegające na ciągłym całodobowym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca w warunkach normalnej aktywności pacjenta. Pozwala to ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale także w trakcie wykonywania codziennych czynności i wysiłku.

 

Wskazania do przeprowadzenia badania:

  • diagnostyka zaburzeń rytmu (sporadycznie występujące skurcze dodatkowe nadkomorowe i komorowe, częstoskurcze, bloki serca)
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
  • ocena czynności stymulatora/rozrusznika serca
  • ocena niedokrwienia mięśnia sercowego
  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności

 

Aparat do badania składa się z elektrod przyklejanych do klatki piersiowej oraz sprzężonego z nimi rejestratora. Podczas badania pacjent powinien wykonywać normalne codzienne czynności (praca, czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Badanie trwa około 24 godzin. Po tym czasie pacjent zgłasza się do pracowni, aparat jest zdejmowany, a zapisane dane są analizowane i interpretowane przez lekarza kardiologa.

Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator, to w momencie zakładania urządzenia powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).

Podczas badania pacjent naszej przychodni powinien prowadzić dzienniczek, w którym będzie odnotowywać wszystkie znaczące zdarzenia, takie jak przyjęcie leków, wysiłek, nasilenie lub pojawienie się dolegliwości, godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego, a także oceni jakość swojego snu.

Urządzenie oraz dzienniczek prowadzony w czasie badania, należy dostarczyć do lekarza kardiologa wraz z wynikami wcześniej wykonywanych badań EKG.

 

Przygotowanie do badania

Skóra, w miejscu gdzie będą przyklejone elektrody, powinna być czysta (nie wolno jej smarować żadnym kremem). Dla poprawy jakości zapisu celowe jest odtłuszczenie skóry w miejscu przyklejania elektrod, np. alkoholem. W przypadku silnego owłosienia klatki piersiowej konieczne jest ogolenie, co zapobiegnie odklejeniu się elektrod w czasie badania.

Zaleca się wzięcie prysznica lub kąpieli przed badaniem, ponieważ rejestratory nie są wodoodporne. Bezwzględnie należy chronić aparat i wszystkie jego części przed wilgocią, gdyż grozi to zniszczeniem urządzenia.

W czasie badania nie wolno przebywać w silnym polu elektromagnetycznym, a także stosować poduszek i koców elektrycznych, ponieważ może to wpłynąć na zaburzenie pracy urządzenia.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10