Test wysiłkowy (próba wysiłkowa) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne umożliwiające ocenę reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny. W trakcie wysiłku fizycznego zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i w razie niewydolności naczyń wieńcowych serca dochodzi do przejściowego niedokrwienia mięśnia serca, co uwidacznia się w zmianach EKG.

W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni. Bezpośrednio przed badaniem wykonuje się EKG spoczynkowe, aby porównać je z tym w czasie wysiłku i po nim, a także aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania.

Badanie trwa do momentu, gdy pacjent osiągnie maksymalną dla siebie wartość tętna lub gdy wystąpią określone objawy (ból wieńcowy, spadek skurczowego ciśnienia tętniczego krwi, spadek częstości akcji serca, duszność, sinica, wyczerpanie fizyczne, niektóre zaburzenia rytmu). Badanie na życzenie pacjenta może być zakończone w każdej chwili.

 

Wskazania do wykonania testu wysiłkowego:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej
 • diagnostyka niespecyficznych zmian w EKG spoczynkowym
 • ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
 • ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
 • kwalifikacja do rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego, po pomostowaniu tętnic wieńcowych (by-pass) i przeszczepie serca
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia

 

Wynik testu będzie niemiarodajny (niediagnostyczny) w przypadku:

 • bloku lewej odnogi pęczka Hisa
 • wszczepionego stymulatora serca
 • zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a

 

Przeciwwskazania do wykonania badania:

 • brak zgody pacjenta
 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • zaawansowana niewydolność lewokomorowa
 • niestabilna choroba wieńcowa
 • migotanie przedsionków i inne istotne zaburzenia rytmu serca
 • istotna wada serca
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • zakrzepica żył i/lub zatorowość płucna
 • ostra infekcja

 

Przygotowanie do badania

Pacjent na 3 godziny przed badaniem nie powinien jeść ani palić, powinien być wypoczęty (12 godzin przed badaniem nie powinien wykonywać dużego wysiłku).

Należy wcześniej uzgodnić z lekarzem ewentualne przyjęcie stale stosowanych leków w dniu badania.

Na badanie wykonywane w naszej przychodni Medix we Wrocławiu proszę przynieść ze sobą poprzednie wyniki badań EKG, echa serca, Holter EKG, wynik poprzedniego testu wysiłkowego.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10