Poradnia psychologiczna

Problemy natury psychologicznej mogą dotknąć każdego z nas. Obecny styl życia nie pozwala nam na podjęcie refleksji nad naszą kondycją psychiczną. Często pozostajemy sami z własnymi myślami i emocjami, które przysparzają nam cierpienia.

Pragniesz uporządkować swoje życie, lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, poprawić jakość relacji z innymi? Oferowana forma spotkań z psychologiem ma na celu sprecyzowanie problemu z jakim zgłasza się pacjent, umożliwia szukanie źródeł cierpienia oraz pozwala na uzyskanie równowagi psychicznej. W Centrum MEDIX możesz uzyskać potrzebne Ci wsparcie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej.

 

Z pomocy psychologa powinny skorzystać osoby, które doświadczają:

 • trudności w życiu osobistym lub zawodowym
 • trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi
 • kryzysów małżeńskich (partnerskich), rodzinnych
 • sytuacji trudnych i stresujących
 • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, problemów z adaptacją
 • lęku, np. związanego z chorobą somatyczną
 • napięcia emocjonalnego, niepokoju, uczucia paniki
 • żałoby (żalu) po stracie
 • uczucia pustki, samotności
 • straty prokreacyjnej (poronienie, aborcja, strata dziecka)
 • kryzysów egzystencjalnych
 • przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej)
 • oraz innych trudności natury psychologicznej

 

Zakres pomocy psychologa obejmuje również:

 • zaburzenia depresyjne i nerwicowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania
 • uzależnienie (współuzależnienie)

Opieka psychologiczna, jaką Państwu zapewniamy, oparta jest na Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa i odbywa się w warunkach pełnej dyskrecji.

 

W kontakcie z Pacjentem stawiamy na profesjonalizm i szacunek. Równie ważna jest dla nas autentyczność, ciekawość oraz indywidualne podejście do każdego człowieka.

Szanujemy niepowtarzalne doświadczenie Uczestników terapii, staramy się także tworzyć przestrzeń pełną akceptacji i aktywnego słuchania, aby lepiej budować wzajemne zrozumienie.

 

W Centrum MEDIX oferujemy w pełnym zakresie:

 • konsultacje psychologiczne
 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie osób znajdujących się w kryzysie życiowym
 • diagnozę psychologiczną

Lekarze przyjmujący:

 

Psycholog - Aleksandra Ziora Walas

Psycholog dla dzieci i dorosłych

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10