Pulmonolog – czym się zajmuje?

Lekarz pulmonolog zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem chorób całego układu oddechowego.

Do diagnostyki układu oddechowego stosuje się głównie badania:

 • badania biochemiczne (m.in. gazometria, oznaczenia stężenia IgE, stężenia D-dimerów)
 • RTG klati piersiowej
 • TK klatki piersiowej
 • MR układu oddechowego
 • USG jamy opłucnowej
 • bronchoskopię
 • spirometrię (badanie czynnościowe układu oddechowego)
 • punkcję opłucnej
 • chirurgiczną biopsję płuc i oskrzeli
 • testy alergologiczne

Do najczęstszych chorób układu oddechowego należą:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP
 • astma oskrzelowa
 • zapalenie płuc i oskrzeli nieswoiste
 • rak płuc
 • gruźlica
 • pylica
 • sarkoidoza
 • mukowiscydoza
 • odma opłucnowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • zwłóknienia płuc
 • zatorowość płucna
 • choroby śródmiąższowe płuc

Najczęściej choroby układu oddechowego wywołane są przez infekcje wirusowe i bakteryjne, ale coraz większe znaczenie w pulmonologii zaczynają odgrywać także alergeny, dym tytoniowy, zanieczyszczenie środowiska. Również ekspozycja w miejscu pracy na różne pyły i gazy może powodować objawy ze strony układu oddechowego i prowadzić do zawodowych chorób płuc.

Coraz większym problemem w pulmonologii staje się:

 • obturacyjny bezdech senny
 • pneumokokowe zapalenie płuc
 • swoiste zapalenia płuc, takie jak gruźlica
 • śródmiąższowe zapalenie płuc
 • astma w różnicowaniu z alergią

Do najczęstszych objawów klinicznych chorób płuc, które stanowią największą uciążliwość dla pacjentów w każdym wieku są:

 • przewlekły kaszel
 • trudności przy oddychaniu
 • świsty w okolicach płuc podczas oddychania
 • nadmierna potliwość

W naszym Centrum Medycznym lekarze pulmonolodzy zajmują się wszystkimi pacjentami z objawami ze strony układu oddechowego, przeprowadzają wnikliwą diagnostykę, na podstawie której opracowują schemat leczenia zarówno ambulatoryjnego, jak i szpitalnego.

Po przebytym leczeniu pacjent może uzyskać także wskazania do poprawienia stanu zdrowia w lecznictwie sanatoryjnym.

Pulmunolog - Dr Kasperkiewicz Jolanta

Pulmonolog

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10