Poradnia Geriatryczna

Dr Aleksandra Kulczak – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

Geriatra zajmuje się głównie profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku podeszłego, łącząc wiedzę z wielu różnych specjalizacji (np. internisty, neurologa, psychiatry czy diabetologa).

W tym zabieganym świecie znajdę czas aby podejść całościowo do pacjenta, porozmawiać z nim i opiekunami o głównych dolegliwościach pacjentach. Lekarz zapozna się z dotychczasową historią choroby i przeprowadzoną diagnostyką, poszuka ewentualnych związków z  objawami niepożądanymi  z zażywanymi lekami, oceni poziom zaburzeń pamięci oraz problemów z poruszaniem się, a także sytuację rodzinną i środowiskową.

Po zebraniu wywiadu i przeprowadzeniu badania przedmiotowego ustali dalszy plan działania, jeżeli będzie to konieczne zleci niezbędne dalsze badania diagnostyczne, ustali leczenie  lub jeżeli zajdzie taka potrzeba skieruje do odpowiedniego specjalisty.

Na wizytę proszę zabrać ze sobą cała dokumentację medyczną, listę stosowanych leków najlepiej w oryginalnych opakowaniach. W przypadku zaburzeń pamięci, niesprawności prosi się też o obecność opiekunów.

 

Geriatra - Dr Aleksandra Kulczak

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a następnie geriatrii odbywała w Klinice Chorób Wewnętrznych , Geriatrii i Alergologii we Wrocławiu. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskała w 2008 roku, natomiast geriatrii w 2012 r. Swoje doświadczenia zawodowe z zakresu geriatrii zdobywała w Klinice Geriatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu i Poradni Geriatrycznej w Nysie. Uczestniczyła w wielu krajowych konferencjach naukowych i szkoleniach doskonalących zdobytą wiedzę specjalistyczną.