USG narządu ruchu to nieinwazyjne badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób układu mięśniowo-szkieletowego.  Pozwala na uwidocznienie ścięgien i brzuśców mięśni, więzadeł, zmian patologicznych (zbiorników płynu, guzów tkanek miękkich), powierzchni stawowych, wolnych ciał w jamach stawowych oraz na ocenę okolicznych węzłów chłonnych. Ultradźwięki nie przenikają przez tkankę kostną, dlatego badanie USG nie nadaje się do oceny kości.

 

Badanie USG daje możliwość oceny:

 • zmian pourazowych
 • zmian zapalnych
 • obrzęków i guzów
 • krwiaków i torbieli
 • efektów leczenia operacyjnego (np. po wstawieniu endoprotezy)

 

W zakresie tkanek miękkich i mięśni, badanie USG wykonuje się w przypadku:

 • guzów (tkanka podskórna i skóra)
 • obrzęku mięśni
 • po urazach (ocena obecności krwiaka)
 • przy asymetrii kończyn
 • przy bólach kończyn

 

W zakresie stawów, badanie USG obejmuje ocenę odpowiednich struktur (m.in. przed i po urazach, przed i po zabiegach operacyjnych):

USG stawu  biodrowego

 • staw biodrowy (kość udowa, błona maziowa, obrąbek panewki, obecność płynu)
 • okolice stawu biodrowego – przyczepy i ścięgna mięśni uda i pośladka

 

USG stawu kolanowego

 • jama stawu i przestrzenie maziowe
 • zachyłki
 • staw rzepkowo-udowy
 • więzadła
 • ścięgna
 • łąkotki
 • dół podkolanowy

 

USG stawu skokowego i stopy

 • ścięgno Achillesa
 • przestrzenie maziowe (kaletki, pochewki, jamy stawów, powierzchnie kostne)
 • więzadła
 • ścięgna stopy
 • tkanki miękkie i tkanka podskórna stopy
 • rozcięgno podeszwowe
 • trzeszczki palucha

 

USG stawu ramiennego

 • staw barkowo-obojczykowy, staw ramienny
 • więzadło kruczo-barkowe, kruczo-ramienne
 • stożek rotatorów
 • mięśnie okolicy barku

 

USG  stawu łokciowego

 • jama stawu i powierzchnie stawowe
 • zarysy kości ramiennej, promieniowej i łokciowej
 • ścięgna
 • więzadła

 

USG nadgarstka i ręki

 • jamy stawów nadgarstka
 • jamy stawów śródręczno-paliczkowych i stawów międzypaliczkowych
 • zarysy kości nadgarstka, śródręcza i palców
 • aparat torebkowo-więzadłowy stawów ręki
 • mięśnie krótkie ręki
 • ścięgna mięśni długich prostowników oraz ich pochewki i troczki
 • ścięgna mięśni długich zginaczy oraz ich pochewki i troczki

 

Na badanie USG, wykonywane w naszej przychodni we Wrocławiu, należy przynieść ze sobą opisy poprzednich badań USG, radiogramy, wypisy ze szpitala oraz przedstawić je ortopedzie lub innemu lekarzowi prowadzącemu.

MEDIX recepcja - rejestracja

REJESTRACJA

odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu:

71 34 127 10

71 34 127 07

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10