Badanie USG gruczołów piersiowych jest jedną z metod obrazowania tkanek gruczołów piersiowych, która wykorzystuje fale ultradźwiękowe. Metoda ta stosowana jest w profilaktyce oraz diagnostyce chorób piersi. USG Jest pierwszoplanowym badaniem tego narządu poza badaniem palpacyjnym. USG jest nieinwazyjne, bezbolesne i całkowicie bezpieczne.

Badanie USG to badanie diagnostyczne, które profilaktycznie mogą wykonywać kobiety poniżej 35. roku życia, a dla kobiet, które ukończyły 40 lat jest dobrym uzupełnieniem mammografii. U kobiet poniżej 40. roku życia odstęp między badaniami powinien wynosić około 6 miesięcy. Zaleca się, aby każda kobieta w wieku 20–25 lat miała choć raz wykonane USG gruczołów piersiowych jako badanie przesiewowe.

USG jest podstawowym badaniem gruczołów piersiowych u kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących, u których badanie mammograficzne jest przeciwwskazane. USG wykonuje się również u pacjentek po 40. roku życia, stosujących hormonalną terapię zastępczą, u których wartość diagnostyczna mammografii jest niższa ze względu na zmiany w tkance piersi wywołane działaniem hormonów.

Badanie najlepiej wykonywać między 1. a 10. dniem cyklu miesiączkowego.

Badanie USG gruczołu piersiowego – jako diagnostyka wszelkich zmian piersi (guzów, ginekomastii, stanów po urazach) – wykonywane jest również u mężczyzn.

 

Podczas badania USG gruczołów piersiowych dokonuje się oceny:

 • budowy sutków
 • przewodów mlekowych
 • zawartości dołów pachowych (przede wszystkim węzłów chłonnych)
 • ewentualnej obecności zmian ogniskowych, zwapnień, torbieli

 

Wskazania do badania obejmują:

 • ocenę gruczołów piersiowych w przypadku wciągnięcia brodawki lub skóry piersi, wyciek z brodawki, ograniczone bóle
 • ocenę zmiany wyczuwalnej palpacyjnie lub wykrytej w badaniu mammograficznym
 • określenie dokładnej lokalizacji zmiany przed zabiegiem operacyjnym (ewentualne naciekanie, stosunek do innych struktur)
 • diagnostykę zmian łagodnych włóknisto-torbielowatych
 • ocenę gruczołów piersiowych po urazie (wykrywanie obecności krwiaka)
 • kontrolę piersi przed i po cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej
 • ocenę i wykrywanie ropni w gruczołach piersiowych, a także badanie kontrolne po leczeniu
 • diagnostykę węzłów chłonnych śródsutkowych, pachowych, nadobojczykowych
 • diagnostykę dopplerowską w różnicowaniu zmian złośliwych i niezłośliwych piersi
 • rozpoczęcie terapii hormonalnej
 • przypadek raka sutka – jako badanie kontrolne po leczeniu operacyjnym, a po radio- lub chemioterapii do oceny stopnia regresji zmian

 

Na badanie USG, wykonywane w naszej przychodni we Wrocławiu, prosimy dostarczyć poprzednie wyniki badań dotyczące piersi (mammografii, USG, biopsji), zwłaszcza dokumentację zdjęciową oraz wypisy ze szpitala, jeśli były przeprowadzane zabiegi operacyjne piersi.

MEDIX recepcja - rejestracja

REJESTRACJA

odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu:

71 34 127 10

71 34 127 07

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10