Staw ramienny jest dużym stawem o największym zakresie ruchu, a zarazem o niewielkiej stabilności. Ze względu na swoje znaczenie w ruchach kończyny górnej, a także lokalizację jest narażony na liczne urazy i zmiany przeciążeniowe. Zwichnięcie stawu ramiennego jest najczęściej stwierdzanym zwichnięciem u człowieka. RTG to badanie obrazowe, które jest wykonywane jako pierwsze przy podejrzeniu patologii w obrębie stawu ramiennego, które umożliwia postawienie zarówno rozpoznania, jak i ustalenie dalszego postępowania leczniczego lub – jeśli istnieje taka potrzeba – także diagnostycznego.

 

Zdjęcie RTG umożliwia rozpoznanie:

  • urazów
  • złamań
  • zwichnięć
  • zmian zwyrodnieniowych (idiopatycznych, pourazowych)
  • zmian zapalnych
  • ciał wolne w stawie
  • anomalii rozwojowych
  • jałowej martwicy kości.

 

Na badanie RTG należy przynieść poprzednio wykonywane zdjęcia rentgenowskie.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10