Rentgen klatki piersiowej jest bezbolesnym, nieinwazyjnym badaniem, podczas którego uzyskujemy obraz organów znajdujących się w klatce piersiowej. Pozwala ono ocenić trzy podstawowe układy: oddechowy, sercowo-naczyniowy i kostny.

RTG klatki piersiowej jest podstawowym badaniem diagnostycznym układu oddechowego. Wykonuje się go przy podejrzeniu infekcji dróg oddechowych, przewlekłym kaszlu, bólu w klatce piersiowej. Pozwala ocenić upowietrznienie płuc (odmę, niedodmę), wykrywa płyn w opłucnej, pozwala także wykryć zmiany w tkance płuc (nowotwór, sarkoidoza, zapalenie płuc) oraz okolicznych węzłach chłonnych.

Zdjęcie RTG wykonuje się w przypadku urazów klatki piersiowej bądź przy podejrzeniu nieprawidłowości w obrębie układu kostnego tej okolicy. Dostarcza informacji na temat stanu piersiowego odcinka kręgosłupa, żeber oraz obojczyków i łopatek. Stanowi niezbędne badanie przy podejrzeniu zespołu górnego otworu klatki piersiowej (wykrywanie żebra szyjnego).

Na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej widoczny jest także zarys serca i dużych naczyń krwionośnych. Ocena sylwetki serca, jego rozmiar, położenie oraz rysunek naczyniowy płuc pozwalają wyciągnąć wnioski na temat funkcjonowania mięśnia sercowego (m.in. przerost przedsionków lub komór). Podobnie kształt i długość łuku aorty może wskazywać na jakąś patologię, a nasilenie zmian miażdżycowych w aorcie stanowi jeden ze wskaźników zaawansowania procesu miażdżycowego w całym organizmie.

Zdjęcie RTG klatki piersiowej wykonuje się przed wszystkimi planowanymi zabiegami operacyjnymi.

Na badanie, wykonywane w naszej przychodni we Wrocławiu, proszę zabrać ze sobą poprzednie zdjęcia RTG klatki piersiowej.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10