Mimo, iż wraz z rozwojem nowych technik diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa – TK i rezonans magnetyczny – MRI) zdjęcie przeglądowe czaszki (RTG) straciło na znaczeniu w diagnostyce zmian ośrodkowego układu nerwowego, to pozostaje ono nadal istotnym badaniem w odniesieniu do struktur kostnych czaszki.

Zdjęcie RTG czaszki najczęściej wykonywane jest przy diagnostyce:

  • zmian urazowych (złamanie, wgłobienie, ubytek kostny)
  • zniszczeń kostnych (przerzuty nowotworowe, szpiczak, ropne zapalenie kości, struniak, chrzęstniak, gruczolak przysadki mózgowej)
  • deformacji wrodzonych (przetrwałe szwy, dodatkowe kostki)
  • zwapnień wewnątrzczaszkowych: fizjologicznych (sploty naczyniówkowe komór bocznych, szyszynka) i patologicznych (czaszkogardlak, wągrzyca, toksoplazmoza)

Na badanie RTG proszę zabrać ze sobą poprzednie zdjęcia rentgenowskie.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10