Zestaw badań pozwalający na ocenę funkcjonowania wątroby. Badania odzwierciedlają funkcje wątroby i dróg żółciowych, uszkodzenia wątroby w następstwie infekcji wirusowych czy zatrucia. Wśród badań znajdują się również markery nowotworowe oraz badania z zakresu diagnostyki schorzeń wątroby o podłożu autoimmunizacyjnym, a także badania służące rozpoznaniu zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

W ramach pakietu badań funkcji wątroby można wykonać następujące badania:

  • Morfologia — całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (krwinki białe, czerwone, płytki krwi) pozwalająca na ocenę ogólnego stanu zdrowia i stanowiąca podstawę rozpoznania wielu chorób.
  • OB — badanie oceniające ogólny stan zdrowia i umożliwiające wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.
  • PT (INR) — najważniejsze badanie w kierunku zaburzeń krzepnięcia krwi, znaczny wzrost wartości PT występuje w chorobach wątroby.
  • Bilirubina całkowita — badanie odzwierciedla funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych, stanowi podstawę rozpoznania żółtaczki.
  • Enzymy wątrobowe ALAT, ASPAT, GGTP — komplet badań całościowo odzwierciedlających funkcję wątroby i dróg żółciowych, podstawowe badania przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby w następstwie infekcji wirusowych, zatruć czy oceny funkcji wątroby, w tym drożności przewodów żółciowych.
  • Proteinogram — szczegółowe badanie  najważniejszych grup białek w organizmie, odchylenia wyników od normy mogą wskazywać na zaburzenia funkcjonowania wątroby.
  • CEA, AFP — tzw. markery nowotworowe, badania wykonywane w kierunku raka wątroby i dróg żółciowych (wzrost poziomu tych markerów obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności nowotworu, interpretacja wyniku należy do lekarza w oparciu o wyniki innych badań diagnostycznych oraz objawów klinicznych).
  • HBS antygen — marker zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).
  • HCV przeciwciała — wynik dodatni wskazuje na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), ale potwierdzenie zakażenia wymaga dodatkowych badań z zakresu diagnostyki molekularnej.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10