Badania w tym pakiecie mają zastosowanie w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia cukrzycy oraz ocenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą.

W ramach pakietu badań cukrzycowych można wykonać następujące badania:

  • Glukoza podstawowe badanie przeprowadzane w rozpoznaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej leczenia
  • Lipidogram — szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy, badanie polegające na oznaczeniu poziomu cholesterolu całkowitego, HDL (tzw. dobrego cholesterolu), LDL (tzw. złego cholesterolu) oraz triglicerydów
  • HbA1c (hemoglobina glikowana) — badanie odzwierciedlające poziom glukozy w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie. Na wynik nie mają wpływu przejściowe zaburzenia glikemii, dlatego badanie to jest bardzo przydatne w leczeniu cukrzycy. Powinno być wykonywane co 3 miesiące u chorych na początku choroby oraz co pół roku u chorych ze stabilnym przebiegiem cukrzycy.
  • Mocz badanie ogólne — podstawowe badanie odzwierciedlające funkcje układu moczowego, służy m.in. do wykrycia chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego, występujących szczególnie często w cukrzycy. Dodatkowo oceniając poziom cukru w moczu można wykryć cukrzycę lub wstępnie ocenić jej rozchwianie.
  • Mikroalbumina w moczu — badanie pozwalające wykryć uszkodzenie nerek już we wczesnym etapie tego procesu. Osoby z rozpoznaną cukrzycą powinny wykonywać je co najmniej raz do roku.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10