Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka

Małgorzata WierzbickaProf. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka jest specjalistką w dziedzinie chirurgii głowy i szyi. Zajmuje się konsultacjami oraz kwalifikacją pacjentów do operacji, a także przeprowadza kontrole pooperacyjne. Posiada specjalizację w chirurgii laserowej krtani, fonochirurgii, operacjach ślinianek i przestrzeni przygardłowej. Świadczy pełne spektrum operacji związanych z nowotworami szyi, krtani, jamy ustnej, gardła, kości skroniowej i podstawy czaszki.

Wykształcenie:

 • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu

Kwalifikacje zawodowe:

 • 2004: Doktor habilitowany nauk medycznych, praca „Rola czynnika genetycznego w kształtowaniu indywidualnego ryzyka występowania mnogich pierwotnych nowotworów głowy i szyi”
 • 2012: Tytuł naukowy Profesora Belwederskiego Nauk Medycznych
 • 2017/2023: Profesor zwyczajny w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UMP
 • Studia podyplomowe:
  • 2016/2017: „Menadżer w opiece zdrowotnej” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • 2019/2020: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kursy i szkolenia:
  • 2017: Kurs zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia
  • 2018: Kurs „IV Hands-on Mastering Transoral Approach to Head Neck Cancer”, Madryt
  • 2019: Kurs szkoleniowy w Cochlear, Sydney, Australia
  • 2022: Szkolenie w ENT Department Leiden University Medical Centre, Holandia
  • 2022: Kurs „Zarządzanie zespołem poprzez delegowanie zadań i odpowiedzialności” organizowany przez Naczelna Izbę Lekarską Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 • Europejskie Towarzystwo Laryngologiczne (ELS)
 • Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu „Lepiej słyszeć – Better Hearing”
 • Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi
 • Stowarzyszenie Chorych z Łagodnymi Guzami Ślinianek
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 • i inne

Funkcje pełnione w towarzystwach naukowych:

 • Sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Chorych z Łagodnymi Guzami Ślinianek
 • i wiele innych

Redaktorstwo:

 • Redaktor Naczelna „Otolaryngologii Polskiej”
 • Associate Editor: Otolaryngology Head and Neck Surgery, Frontiers in Surgery
 • Chief Editor: Frontiers in Surgery Section: Otolaryngology Head and Neck Surgery

Prof. Małgorzata Wierzbicka jest prezesem Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ELS) od 2023 r. oraz redaktorem naczelnym Polskiego Czasopisma Otolaryngologicznego i międzynarodowego czasopisma Frontiers in Surgery (sekcja: Otolaryngologia Chirurgia Głowy i Szyi).

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10