Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.

Nazwa jednostki i adres: Centrum Medyczne Medix Pl. Hirszfelda 16/17 ; 53-413 Wrocław

Podstawa prawna informacji: Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r Dz.U.2021, poz. 1941 art. 32c pkt.2

 Działalność naszej jednostki między innymi polega na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których są stosowane te urządzenia;
  • Działalność z w/w urządzeniami jest wykonywana na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

  • dla pracowników: stałe pomiary metodą dozymetrii indywidualnej (Środowiskowej)
  • dla osób z ogółu ludności: okresowe pomiary dozymetryczne środowiska

 

W okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 nie zarejestrowano dawek przekraczających wyznaczone limity dawek granicznych dla personelu,

  • pomiary dozymetryczne środowiska oraz osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekraczane dopuszczalne limity dawek dla środowiska.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005, poz. 168) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021r w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące. Dz.U z 9 września 2021 poz.1657 oraz ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r.Dz.U z 2021 poz. 1941 — dopuszczalna roczna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące w 2022 roku wynosiła:

 

  • dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: dawka skuteczna 20 mSv na całe ciało, równoważna: 20 mSv na oczy i 500 mSv na dłonie, przedramiona;
  • dla osób z ogółu ludności: skuteczna 1 mSv na całe ciało, równoważna 15 mSv naoczyi 50 mSv na skórę.

 

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów dozymetrycznych w środowisku wynika, że prowadzenie działalności przez naszą Jednostkę, związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2022 roku negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10