Centrum Medyczne Medix

realizuje zadanie

pn. „Edukacja zdrowotna kobiet, mieszkanek Wrocławia w okresie menopauzy”

Menopauza

Termin realizacji: od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.

Zadanie ukierunkowane jest na wstępne rozpoznanie problemów zdrowotnych kobiet w okresie menopauzy poprzez prowadzenie konsultacji zdrowotnych przez lekarza endokrynologa/ginekologa, położną i psychologa.

W okresie menopauzy problemy zdrowotne obejmują sferę fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową, dlatego też w projekcie przyjęto holistyczne podejście do zdrowia kobiety, proponując konsultacje u wybranych specjalistów, którzy pomogą rozpoznać i rozwiązać problemy zdrowotne kobiet.

Cele zadania:

  • zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości kobiet dotyczący okresu i przebiegu menopauzy jako stanu fizjologicznego,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez obniżenia lęku związanego z okresem premenopauzalnym i menopauzalnym,
  • poprawa zdrowia, jakości życia kobiet oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości w okresie menopauzy,
  • przeciwdziałanie problemom w obszarze zdrowia psychicznego kobiet,
  • wstępna ocena zdrowia kobiet podczas przebiegu menopauzy pod względem psychologicznym, klinicznym i diagnostycznym,

Odbiorcy zadania:

Kobiety, mieszkanki Wrocławia, u których występują problemy w okresie premenopauzalnym i menopauzalnym w sferze fizycznej (tj. zaburzenia miesiączkowania, suchość pochwy, infekcje układu moczowego, spadek hormonów gonadalnych, niedoczynność tarczycy, przyrost masy ciała) jak i ze strony psychicznej (uczucie zmęczenia i apatia, obniżenie nastroju, drażliwość, nerwowość, osłabienie zdolności do koncentracji uwagi i zapamiętywania, zaburzenia snu, płaczliwość, objawy lękowe, trudność we współżyciu, obniżenie poczucia własnej wartości, depresja).

Z konsultacji  specjalistów mogą również skorzystać kobiety po zabiegach chirurgicznych, usunięcia  macicy oraz jajników, u których  menopauza występuje wczesnej.

Zasady rejestracji:

Rejestracja odbywa się drogą telefoniczną od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14:00 do 15:00 pod nr telefonu 603-713-030.

Harmonogram przyjęć

Konsultacja edukacyjna – mgr położnictwa

  • czwartek godz. 15:00-18:00
  • piątek 16:00-19:00

Konsultacja psychologiczna

  • piątek 11:00-14:00

Konsultacja lekarza endokrynologa

  • czwartek godz. 09:00-11:00
  • piątek 13:00-16:00

Wrocłąw miasto spotkań

Zadanie finansowane przez Miasto Wrocław

www.wroclaw.pl

 

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 do 10