Radioterapeuta onkolog i laryngolog

Radioterapia to jedna z podstawowych metod leczenia nowotworów złośliwych, wykorzystująca promieniowanie jonizujące. Stosowana jest samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi metodami leczenia, jak chirurgia, chemioterapia, hormonoterapia – w zależności od rodzaju nowotworu i stopnia jego zaawansowania.

W terapii stosuje się teleradioterapię, czyli napromienianie wiązkami zewnętrznymi oraz brachyterapię, czyli promieniowanie emitowane przez izotopy promieniotwórcze umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie guza nowotworowego (np. zamykającego światło oskrzela).

Radioterapia stosowana jest radykalnie z intencją wyleczenia pacjenta z choroby nowotworowej oraz w leczeniu paliatywnym – do łagodzenia dolegliwości towarzyszących nieuleczalnym nowotworom (np. przy przerzutach do kości). Znajduje ona także zastosowanie w niektórych pozaonkologicznych schorzeniach, po wyczerpaniu możliwości leczenia specjalistycznego w tych dziedzinach, np. ortopedii.

 

Konsultacja radioterapeuty onkologa pozwala na:

  • ukierunkowanie właściwej diagnostyki
  • zalecenie niezbędnych badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych
  • ustalenie planu leczenia

 

Lekarz przyjmujący w poradni:

dr n. med. Barbara Winkler-Spytkowska

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 – 10