Ważne informacje dla pacjentów 

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że Centrum Medyczne Medix wznawia przyjmowanie pacjentów w zakresie porad specjalistycznych oraz badań diagnostycznych.
Wejście na teren przychodni odbywa się jedynie na 10 min. przed planowaną wizytą. Prosimy o punktualność!
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla pacjentów jak i personelu medycznego w całym obiekcie obowiązuje:

 • Wywiad epidemiologiczny z Pacjentem przeprowadzony w recepcji
 • Dezynfekcja rąk na terenie całej przychodni
 • Zachowanie bezpiecznej odległości min. 2 metry pomiędzy pacjentami oraz personelem
 • Dezynfekcja powierzchni i elementów ogólnodostępnych
 • Dezynfekcja gabinetów lekarskich oraz sprzętu medycznego
 • Ochrona osobista całego personelu medycznego
 • Zakaz przebywania z osobą towarzyszącą

Nasza infolinia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 08:00-19:00 oraz w soboty od godz. 08:00-13:00.

Na terenie Centrum Medycznego Medix obowiązuje zakaz  przebywania z osobą towarzyszącą.

W przypadku gdy występuje u pacjenta co najmniej jeden z wymienionych objawów  tj.:

 • Gorączka
 • Kaszel
 • Duszność

Lub pacjent przed planowaną wizytą:

 • Podróżował lub przebywał w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS -CoV-2,
 • Miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
 • Pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów z podejrzeniem koronawirusa.

Prosimy o niezwłoczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ – infolinia, gdzie pod numerem

800 190 590

możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Rejestracja

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 / 34 127 07 do 10