Powiększ text

Pomniejsz text

PORADNIA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Psychoterapia poznawczo - behawioralna od 20 lat jest dominującym podejściem terapeutycznym na świecie. Jest uznawana za najskuteczniejszą formę terapii w leczeniu wielu problemów i zaburzeń psychicznych. Badania empiryczne dowodzą, że u osób, które poddały się psychoterapii poznawczo-behawioralnej nastąpiła wyraźna redukcja objawów chorobowych. Zaobserwowano także wzrost jakości życia tychże badanych.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia ukierunkowaną na zmianę dysfunkcjonalnego myślenia (aspekt poznawczy) i zmianę zachowania (aspekt behawioralny).  Dysfunkcjonalne, automatyczne myśli mają bardzo istotny wpływ na nasze zachowanie, obniżają zdolność dokonywania racjonalnych wyborów, przyczyniają się do powstawania cierpienia psychicznego i/ lub fizycznego.

 

U podstaw terapii poznawczo-behawioralnej leży założenie, że sposób w jaki interpretujemy (spostrzegamy) dane zdarzenie, determinuje nasze reakcje w sferze emocji, zachowania oraz fizjologii. Podczas terapii pacjent nabywa wiedzę o mechanizmach swojego zaburzenia, przyczynach jego powstania. Następnie wspólnie z terapeutą wypracowuje nowe strategie radzenia sobie ze sferą życia, która dotychczas sprawiała ból i cierpienie oraz uczy się jak zapobiegać nawrotom swoich problemów.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową tzn. trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań, sesje odbywają się raz z tygodniu, trwają 50 minut. Ilość sesji zależy od indywidualnych trudności zgłaszanych przez pacjenta oraz złożoności tych problemów.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu:

 

 • Zaburzeń nastroju
 • Depresji
 • Lęku (w tym napadów paniki)
 • Fobii (w tym fobii społecznej, agorafobii)
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (natręctw)
 • Zaburzeń odżywiania
 • Problemów w relacjach społecznych/ partnerskich/ małżeńskch
 • Przewlekłęgo bólu, przewlekłego zmęczenia
 • Złości
 • Schizofrenii i psychoz
 • Zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (CHAD)
 • Zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • Zaburzeń snu

W Centru Medycznym Medix psychoterapię prowadzi Anna Kohut – psycholog, psychoterapeuta. Obecnie w trakcie Czteroletniego Szkolenia Podyplomowego do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie (Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu.

Obecnie pracuje jako psycholog - psychoterapeuta we Wrocławskim Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej na Oddziele Rehabilitacji Neurologicznej. Dodatkowo współpracuje z Centrum Terapii PROMITIS we Wrocławiu oraz Centrum Medycznym MEDICOVER we Wrocławiu gdzie uczestniczy w realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych.

Prowadzi indywidualną terapię krótkoterminową osób dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami, które doświadczają m.in.: trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zmagają się z zaburzeniami lękowymi (PTSD, lękiem uogólnionym, fobią społeczną), zaburzeniami nastroju (w tym depresją), niską samooceną, poczuciem samotności. Wspiera terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. W trosce o wysoką jakość swojej pracy, poddaje ją regularnej superwizji w Centrum CBT w Warszawie.

Ponadto nieustannie stara się podnosić kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Obszary zainteresowań zawodowych skupiają się wokół innowacyjnej Terapii Schematów, która znacząco wykracza poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej.