Powiększ text

Pomniejsz text

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z ofertą naszej przychodni MEDIX we Wrocławiu, prosimy wybrać jedną z kategorii z  menu po lewej stronie.

Na poszczególnych zakładkach przedstawiamy niezbędne informacje o przeprowadzanych przez nas badaniach oraz prezentujemy sylwetki naszych lekarzy.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Centrum Diagnostyki Medycznej MEDIX

Dokumentacja medyczna jest udostępniona:

1. Pacjentowi, którego ta  dokumentacja dotyczy, po okazaniu dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, paszport.

2. Rodzicom do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie z wpisanymi danymi osoby wykonującej badanie oraz osoby odbierającej wyniki.

Wzór upoważnienia odbioru dokumentacji medycznej