Powiększ text

Pomniejsz text

Przychodnia Medix we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 17

 

Holter ciśnieniowy

 

Holter ciśnieniowy (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego) to badanie polegające na ciągłym całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi w warunkach normalnej aktywności pacjenta. Pozwala to na ocenę ciśnienia tętniczego w godzinach zarówno dziennej aktywności, jak i podczas nocnego odpoczynku. Podczas tego badania wykonywany jest wielokrotny (kilkadziesiąt razy) pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz częstotliwości rytmu serca.

Wskazania do przeprowadzenia badania obejmują:

  • ocenę profilu dobowego ciśnienia
  • ocenę skuteczności leczenia nadciśnienia i podejrzenie oporności na leczenie farmakologiczne
  • podejrzenie braku fizjologicznego obniżenia ciśnienia tętniczego w nocy
  • podejrzenie wzrostów wartości ciśnienia spowodowane czynnikami emocjonalnymi (tzw. nadciśnienie „białego fartucha"), gdy występują znaczne różnice:
    • między pomiarami dokonywanymi przez pacjenta w domu, a pomiarami dokonywanymi w gabinecie
    • między pomiarami dokonywanymi w trakcie tej samej wizyty
  • podejrzenie epizodów spadków ciśnienia (głównie w nocy), w szczególności u osób starszych i chorujących na cukrzycę

 

Aparat do badania składa się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora. Pomiary zwykle wykonywane są co 30 minut w ciągu dnia i co godzinę w ciągu nocy (odstępy pomiarów można dowolnie zaprogramować, w zależności od zaleceń lekarza).

Podczas badania pacjent powinien wykonywać normalne codzienne czynności (praca, czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Badanie trwa około 24 godzin. Po tym czasie pacjent zgłasza się do pracowni, aparat jest zdejmowany, a zapisane dane są analizowane i interpretowane przez lekarza kardiologa.

 

W czasie badania pacjent powinien prowadzić dzienniczek, w którym będzie zapisywać wszystkie znaczące zdarzenia takie jak przyjęcie leków, wysiłek, nasilenie lub pojawienie się dolegliwości, godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego, a także jakość snu.

Przy oddawaniu urządzenia, oprócz dzienniczka prowadzonego w czasie badania, należy dostarczyć lekarzowi także zapis wcześniejszych pomiarów ciśnienia przeprowadzanych w domu (sprzed badania).

 

Przygotowanie do badania

Do badania najlepiej ubrać koszulkę bawełnianą z krótkim rękawem (mankiet do mierzenia ciśnienia jest wówczas zakładany na rękaw, co pozwala uniknąć podrażnienia skóry) oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem (nie uciskające mankietu).

Zaleca się wzięcie prysznica lub kąpieli przed badaniem, ponieważ rejestratory nie są wodoodporne. Bezwzględnie należy chronić aparat i wszystkie jego części przed wilgocią, gdyż grozi to zniszczeniem urządzenia.

 

rejestracja pl HirszfeldaREJESTRACJA

odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 34 127 08

71 33 814 36