Powiększ text

Pomniejsz text


Ćwiczenia lecznicze kręgosłupa


Ćwiczenia lecznicze (kinezyterapia) to specyficzna forma ćwiczeń fizycznych, w których ruch ma przede wszystkim znaczenie terapeutyczne. Ćwiczenia lecznicze stosuje się jako jedną z metod korekcji wad postawy, a także jako leczenie usprawniające i łagodzące dolegliwości w zespołach bólowych na wszystkich poziomach kręgosłupa.

Kinezyterapia przyspiesza procesy naprawcze w układzie ruchu i narządach wewnętrznych, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowo-mięśniowym. Celem ćwiczeń leczniczych jest przede wszystkim przerwanie błędnego koła bólowego przez zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych i poprawę stabilności kręgosłupa oraz przywrócenie równowagi mięśniowej zapobiegającej nawrotom dolegliwości.

Ćwiczenia lecznicze mogą być stosowane jako podstawowa i jedyna forma leczenia lub jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego, mogą być prowadzone zarówno w okresie przedoperacyjnym, jak i po zabiegu.

Program ćwiczeń leczniczych jest zawsze ustalany indywidualnie dla każdego chorego. Fizjoterapeuta określa sposób ćwiczenia, ilość powtórzeń, tempo i czas trwania serii ćwiczeń.

Wskazania do ćwiczeń leczniczych kręgosłupa:
  • zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa (przeciążeniowe, pourazowe, zwyrodnieniowe)
  • zespoły bólowe kręgosłupa w odcinku szyjnym (przeciążeniowe, pourazowe, zwyrodnieniowe)
  • wady postawy (plecy okrągłe, wklęsłe, odstające łopatki, boczne skrzywienie kręgosłupa)
  • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
Przeciwwskazania:
  • ostry stan zapalny stawów, kości lub mięśni
  • ogólny stan chorego wykluczający wysiłek (niewydolność krążenia, nasilona duszność)
  • gorączka

 

rejestracja pl Hirszfelda

REJESTRACJA 

odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu

71 34 127 07 do 10