Powiększ text

Pomniejsz text

Centrum Medyczne MEDIX realizuje projekt pt.:

Centrum Medyczne MEDIX realizuje projekt pt:

Ultrasonograficzna diagnostyka cyfrowa z systemem do zarządzania i archiwizacji danych

Okres realizacji : 2016-2017

Całkowita wartość projektu: 344 280,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 143 564,40 PLN

Opis projektu:

Realizacja projektu wpłynie na poprawę działań diagnostycznych firmy, takich jak cyfrowa obróbka obrazu, w celu jego poprawy i uzyskania dodatkowych informacji wykrywalności zmian, możliwość kosultacji wyników na odległość. Co więcej wzrośnie liczba przeprowadzonych badań usg, a dzięki systemowi do zarządzania oraz archiwizacji obrazów i opisów badań MEDIX zyska możliwość bezpiecznego, zdalnego dostęu do elektornicznej dokumentacji medycznej.

Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności procesowej firmy. Przedmiotem projektu jest inwestycja związana z innowacją procesową działaności firmy MEDIX, obejmującą uruchomienie wielozadaniowego, cyfrowego aparatu usg oraz systemu do zarządzania oraz archiwizacji badań i obrazów. Wdrożenie innowacyjnych technologii umożliwi firmie podniesienie poziomu innowacyjności procesowej, a co za tym idzie MEDIX będzie mógł sprostać wymogom i światowym trendom z zakresu diagnostyki obrazowej. JEst to projekt komplementarny. Grupę docelową (korzystającą z wyników projektu) będą osoby zainteresowane ochroną zdrowia (pacjenci, klinicyści, lekarze kierujący na badania). MEDIX nie ogranicza dostępu do świadczonych usług pacjentom z terenu całej Polski, jednakże prognozuje się, iz głównymi odbiorcami usług będą pacjenci z terenu miasta Wrocław i okolic.